คลิบห่วงชนิดต่างๆ

หมวดหมู่สินค้า: แฟ้ม & คลิบห่วง
รหัส : 2000, 2543, Clip 2", Clip 3", Clip CA, Clip VO, Clip XR, Clip F , Clip G
ราคา 599บาท

17 มีนาคม 2561

ผู้ชม 1112 ผู้ชม

  • 2000 คลิบก้านยก 2" ติดประกาศบนฐานพลาสติก P.P.
  • 2543 คลิบก้านยก 3" ติดประกาศบนฐานพลาสติก P.P.
  • Clip 2" คลิบก้านยกสูง 2 นิ้ว 
  • Clip 3" คลิบก้านยกสูง 3 นิ้ว 
  • Clip CA แกนเหล็ก 3 ห่วงกลม
  • Clip VO แกนพลาสติก 6 ห่วงกลม
  • Clip XR  แกนเหล็ก 22 ห่วงกลม
  • Clip F แกนหนีบเหล็ก
  • Clip G แกนเหล็ก 2 ห่วงกลม 12 ตัว
  • จำนวน 12 ชิ้น

Engine by shopup.com